Møteplasser i bygda

Sjøl om bygda er lita og naturen er stor, finnes det muligheter til å treffe folk her også og tufsingdølene er flinke til å bruke de møteplassene som finnes. Det finnes en rekke aktive lag og foreninger i tillegg til de rent sosiale møteplasseneVegg-i-vegg med der skole og barnehage var, ligger Samfunnshuset - på folkemunne bare Huset - og her skjer det ting titt og ofte.
Foto: Gunn TengesdalI Tufsingdalen var ikke
dagligvare bare
melk og brød, det var også sosialt og trivelig.
Dessverre opphørte driften etter påske 2015, da butikken brant ned!!
Håper det kan komme nye som vil drive i det nye bygget som er reist!


Foto: Heidi Lundstedt
Den gamle skolen i bygda huser både husflidsutsalg og snekkerbedrift.

Foto: Gunn Tengesdal
Tufsingdalen har også eget kapell der det er
gudstjeneste et par ganger i kvartalet.
Foto: Inge Broen
                                                                                                                         Tufsingdalen

Adresse:
Telefon: +47 
Mobil: +47 
Webside: www.tufsingdalen.no
E-post: gunn.tengesdal@roros.net
 
 
 
 
Tilbakemeldinger

Kart 

Vær
 

          


 

 © LightWeb