Tufsingdalen KapellFram til kapellet i Tufsingdalen ble satt opp i 1914, var det Narbuvoll kirke og kirkegård som fungerte som kirke og gravplass for såvel Tufsingdalen som Øversjødalen og Sømådalen. Menigheten heter derfor Narbuvoll menighet.

Gravplassen i Tufsingdalen ble innviet i oktober 1914. Gravkapellet ble bygget på dugnad av tømmer utvist gratis fra statsallmenningen og innviet i 1918. Det ble seinere bygget til kor og sakristi og kapellet ble innviet for kirkelige handlinger i 1920.Flere opplysninger om DnK i Os finner du på http://www.os.kirken.no/.

Narbuvoll menighetsråd inneværende periode fra høsten 2015:   
                              
Leder:  Roar Kvilvang
Nestleder: Berit Siksjø
Sekretær: Anne Røsten
Kasserer:Hege Narbuvoll
 
 
 
Planlagte gudstjenester i Narbuvoll menighet:
05.08.18 Friluftsmesse Tølløfstrøan,(Nyvollsetra) Narbuvoll kl.12.00
26.08.18: Kirkemarsj fra Kvilvangen til Narbuvoll kl.10.00 ved .Gudstjeneste ved Narbuvoll kirke kl.13.00. Lunsj på kirkebakken før gudstjenesten.
23.09.18: Tufsingdal kirke kl. 19.30:Konfirmantpresentasjon.
28.10.18: Kveldsgudstjeneste i Tufsingdal kirke kl. 19.30
Her er arbeidet med kirketaket igang...   Nesten alle foto: Gunn Tengesdal
 
Her klatreren i gang med tårnet..                                   Foto: John Midtdal   Nytt menighetsråd høsten 2011.                 Foto: Gunn Tengesdal
 
Nordsida 24.august..   Her jobber de på sørsida, 24.august...
 
De siste runder med sponbehandling ,her ved kirka 9.august.    Sørsida legges med undertak.. 9.august.

Alle foto: Gunn Tengesdal  tatt 05.08.10
 
Behandling av spon pågår her ved kirka på dugnad..
 
Her er et anna verksted i nærheten tatt i bruk...   Kirketaket mot sør under plast..
 
Undertak lagt mot nord..
  Her er mer fra behandlinga av spona..
 
Dåpsgudstjeneste i Tufsingdalen kapell. Foto: Gunn Tengesdal   Kaffeservering ved kirkegårdsdag 20.05.09
 Foto: Gunn Tengesdal

 
Sang av barn på familiegudstjeneste 18.10.09
Foto: Ragnhild R. Dirfeldt  
  Sang av Os familiekor  på familiegudstjeneste 18.10.09
 Foto: Kai Inge Trøan
 
Kirka fra veien 31.10.09.                           Foto: Gunn Tengesdal   Dugnad på hogging og rydding av skog/kratt.
Foto: Gunn Tengesdal
 
Kaffepause..31.10.09                                Foto: Gunn Tengesdal   Her har det blitt noen stokker..                    Foto: Gunn Tengesdal

 
     
Tufsingdalen

Adresse:
Telefon: +47 
Mobil: +47 
Webside: www.tufsingdalen.no
E-post: gunn.tengesdal@roros.net
 
 
 
 
Tilbakemeldinger

Kart 

Vær
 

          


 

 © LightWeb