Tufsingdalen Samfunnshus    

Samfunnshuset ligger vegg i vegg med skole og barnehage og er bygdas storstue. Her foregår det stadig et eller annet. Her øver korps og revygruppe, idrettslaget har barnetrim her, bygdefolket møtes til juletrefest, julemesse, påskebasar og 17. mai-feiring. Lag og foreninger har medlemsmøter og årsmøter her og privatpersoner kan leie huset til bryllup, konfirmasjon, begravelse og 50/60/70 osv...-årslag.

Ønsker du å leie huset, ta kontakt med Tor Magne Holøien på 909 32 700               
Nye utleie priser pr. 01.03.11 finner du her.


Styret i samfunnshuset pr. 03.2018:                                 

Leder: Tor Magne Holøien
Nestleder: Mette Femundshytten
Kasserer: Inger Merete Kvilvang 
Sekretær/referent:  Gunn Knutsen
Sekretær: Hege Narbuvoll
1. vara: Roar Kvilvang
2. vara: Vidar Holøien


Siste nytt fra Samfunnshuset
 
Siste nytt fra Samfunnshuset får du her: Mars 2016

Det blir påskebasar i Samfunnshuset skjærtorsdag,24.mars kl. 12.00. Komitelister og kakelister er sendt ut. Håper dere vil støtte oss med komitearbeid, støtte til/gevinster under årets påskearrangement. 
En stor takk til alle som bidrar med gevinster, penger og komitearbeid!!
 
 Det er installert internett i Samfunnshuset og skola. Det er Femundløpet A/S og Os kommune som har delt disse utgiftene. 
Hjertestartere og kurs i bruken av dem
Det er nå innkjøpt 2 hjertestartere. De er plassert i kontor el skifterom på fjøs. Den ene står hos Mona og Erik på Eggset og den andre hos Namfon og Jon Rune på Kvilvangen. Itillegg har John Midtdal skaffet 2. stk hjertesartere. Den ene er hos Mette og Per Inge, den andre er på Midtdal Fellesfjøs. Mer nøyaktig beskrivelse om hvor de er plassert kommer senere.
Julemessa 6.12.09
Luciatog med barnehagen++                    Foto: Gunn Tengesdal Husflidslaget har salg på messa..               Foto: Gunn Tengesdal
 
Os Mannskor deltok også.                     Foto: Thomas L.Engåvoll  


50-årsjubileum 4. oktober 2008

4. oktober 2008 markerte samfunnshuset sitt 50-års-jubileum. Samfunnshuset ble innviet sommeren 1958.

Bygdefolk og hytteeiere ble invitert til 50-års-markering i samfunnshuset. Ca 250 personer deltok. John Midtdal viste bilder fra mange tiår tilbake. Torvald Røsten hadde skrevet jubileumsberetning som han leste, det ble sunget sanger og bygdas revygruppe framførte artige innslag. God og mye mat ble servert og spist. Det var så rikelig at det ble frokost for alle som ville dagen derpå.

Både kongelig besøk og korsang satte en spiss på kvelden.
Alle foto: John Midtdal

Dronning Margrete, Kong Harald og Dronning Sonja Haakon, Mette Marit, Ari Behn, Martha Louise, Margrete, Harald og Sonja

Prinsessen leser eventyr "Mannskoret" synger - dirigent Johan Siksjø¸ (som seg selv)
"Damekoret" leter etter tonen Dirigenten (Johan som Olga) har kommet med tonen


Tufsingdalen

Adresse:
Telefon: +47 
Mobil: +47 
Webside: www.tufsingdalen.no
E-post: gunn.tengesdal@roros.net
 
 
 
 
Tilbakemeldinger

Kart 

Vær
 

          


 

 © LightWeb