Kano på Tufsinga og i Deltaet

Tufsinga slynger seg i sving og krok gjennom bygda og er en perle for deg som liker å padle. Den flyter rolig med et fall på bare 3 m på den 15 km lange strekningen fra Midtdalen til den når Femunden.

Kanoen kan du sette ut fra den nye kanobrygga ved Kopparledens Landhandel eller fra båtnausta ved Strømmen dersom du vil padle ut mot Tufsingdeltaet.

Hva skjuler seg rundt neste sving?
Foto: Trond Erlend Mehlum
På kanotur med bestefar. Foto: Inger J Indset

                                                                                                                                           
Tufsingdeltaet

Tufsingdeltaet har hatt status som naturreservat siden 1981, som et viktig våtmarksområde. Mens Tufsinga øverst i dalen graver seg fram i bukt og sving gjennom sand og leire, flyter den ytterst - "utpå tjønnom" - gjennom et flatt myrlandskap og munner ut i Femunden gjennom mange "fingre".  Dette er gammelt slåtteland og mange av de gamle buene er restaurert og tatt vare på.
Tufsingdalen

Adresse:
Telefon: +47 
Mobil: +47 
Webside: www.tufsingdalen.no
E-post: gunn.tengesdal@roros.net
 
 
 
 
Tilbakemeldinger

Kart 

Vær
 

          


 

 © LightWeb