Historien 

Tufsingdalen? Hva er nå det for slags navn? Dalen har fått navn etter elva Tufsinga – eller ”Tougsing elv” som man kan lese ut av de eldste dokumenter om dalen. En av teoriene om navnet er at det betyr "elv som flyter stille".

Tufsingdalen har vært fast bosatt siden våren 1713 pga oppstart av virksomheten ved sølvgruva. Det ble den gangen grunnlagt 12 gårdsbruk over en periode på bare 3-4 år. Deretter gikk det mer enn 30 år før neste bruker slo seg ned.

TUFSINGELVENS FISKERI
 Dalen var likevel viden kjent lenge før dette pga det rike høstfisket etter sik. Sagnet forteller at en gang kom det en rømling gjennom Tufsingdalen som da lå øde og ubebodd. Han var på veg østover og måtte krysse Tufsinga og fant elva så fylt av fisk at han nær kunne gå over på fisken. Han bestemte seg derfor for å vende tilbake og tilstå sin brøde og fortelle hva han hadde funnet.. De fulgte hans veiledning og fant dette rike fisket og mannen ble benådet.
Det er derfor nokså sikkert at det også før 1713 fantes fiske- og slåttebuer langs elva. Vingelsinger hadde buer ved Siksjøen allerede på 1600-tallet og langs elva har tynsetinger og tylldøler satt spor etter seg gjennom navn som Tyllerøya/Tylldalsøya og Tynsettrøa. Fiskeretten i Tufsinga var lenge på utenbygds hender, for det meste Tynset, Vingelen og Dalsbygda, men mellom 1820 og 1830 var alle fiskelotter solgt til brukere i Tufsingdalen. Dette var selvfølgelig svært viktig for deres muligheter til å brødfø seg og sine.

SØLVGRUVA – TUFSINGDALEN SKURF
Røros Kobberverks malmletere fant i 1712 en forekomst av sølvholdig blyglans og sinkblende i fjellet på vestsiden av Tufsingdalen og det ble besluttet å starte prøvedrift året etter. Gruva ble drevet fra 1713 til 1716. I denne perioden var det hele 28 karer som arbeidet kortere eller lengre perioder ved gruva. Av disse var det bare to som ble på stedet og fortsatte som gårdbrukere etter gruvenedleggelsen. Forekomsten viste seg å være mindre enn først antatt og driften opphørte i 1716. Det ble i 1911-13 gjort forsøk på å tømme gruva for vann for å undersøke mulighetene for ny drift, men det fyltes fort opp igjen av smeltevann og vannårer i fjellet og gruva har siden fått ligge i fred.


Fra sølvgruva. Alle foto: Thomas Engåvoll


Tufsingdalen

Adresse:
Telefon: +47 
Mobil: +47 
Webside: www.tufsingdalen.no
E-post: gunn.tengesdal@roros.net
 
 
 
 
Tilbakemeldinger

Kart 

Vær
 

          


 

 © LightWeb