Grådalsvegen

Grådalsveien er en bomvei på ca 23 km.Den tar av mot sør i fra Hådalsveien i mellom Røros og Synnervika, 16 km fra Røros. Fra bommen, ved Rambergsjøen 646 m. o. h., er det 4 km med jevn stigning, 190 høydemeter. I fra "det høgste" går det nedover 1 km til de tre Grådalsgårdene; "Fremme", "Utigården" og "Solvang", 780 m. o. h. Dette er gårder med historie i alle fall tilbake til før år 1700. Denne delen av veien er relativt gammel, og var både sommer og vintervei for hestekjøring. Frem til sent på 1800-tallet gikk fylkesgrensa ved "det høgste", og Grådalen lå da i "Tolgen-Femundske" I tidligere tider med bl.a. kølkjøring gikk det en vei over Rambergfjellet ned til Hådalen ved Sevatdalen. Denne er avtegnet på gamle kart fra rundt 1900. Like ovenfor Grådalsgårdene heter det forøvrig "kølvelta". I fra Grådalsgårdene og sørover, i 9 km, til Grådalsetrene/Grådalsvollen ble det laget bilvei som ble åpnet i 1953.


Veien ble bygd av Leif Ramlo med en av de første bulldoserene i området. Før det var det gammel setervei for hestebruk. Den gamle vegleia var litt forskjellig til sommer eller vinterbruk. Vinterstid hovedsakelig i bruk til å kjøre utmarkshøy og mose, samt ved og noe tømmer. Det var vinterstid best å kjøre etter den islagte Grådalsbekken der det var mulig.

I fra Grådalsgårdene til setrene er det nedoverbakke, fall 40 høydemeter på de 9 km. Grådalssetrene er der de ligger i dag, i fra 1820. Men det eldste huset som står der i dag ble i 1820 flyttet dit i fra Gammelvollen. Gammelvollen ligger 4 km lengre nord, og 500 meter i østlig retning, oppe i lia fra dagens vei.

I fra setrene er det 3 km til elva Flena og Flenbrua. Fylkesgrensa mellom Sør-Trøndelag og Hedmark følger Flena. Herfra er det omtrent 6 km til Tufsingdalen kirke. Her har det vært vei i lang tid, og bilvei i fra før 1940. Like før 1905 ble det anlagt telefonlinje i fra Tufsingdalen via Grådalen og ned til Hådalen. En kan ennå se enkelte telefonstolper i fra den tida, med de karakteristiske isolatorholderne av jern på toppen.

Linja var en beredskap i forbindelse med fare for uro i forbindelse med 1905, og forhandlingene med Sverige. Men den ble selvfølgelig brukt til sivil bruk. Etterhvert ble nye telefollinjer laget, og folket i Grådalen fikk overta linjen, slik at de hadde egen lokallinje mellom gårdene og setrene. Denne ble brukt helt frem til 1960-tallet. Fra Grådalssetrene ned til Tufsingdalen er det jevn nedoverbakke, og Tufsingdalen ligger på omtrent 670-680 m. o. h.

Tekst og foto: Edvin Grådal

 
Tufsingdalen

Adresse:
Telefon: +47 
Mobil: +47 
Webside: www.tufsingdalen.no
E-post: gunn.tengesdal@roros.net
 
 
 
 
Tilbakemeldinger

Kart 

Vær
 

          


 

 © LightWeb